top of page

ייפוי כח מתמשך

ייפוי כוח מתמשך נועד לאפשר לבגיר בעודו עדיין צלול וכשיר משפטית, להסמיך אדם אחר שיטפל בענייניו לכשיגיע היום בו לא יהיה מסוגל לטפל בהם בעצמו.

 

עו"ד מסטר-ימר מוסמכת מטעם משרד המשפטים, לערוך ייפוי כח מתמשך ובעלת ניסיון מעשי בהפקתו והפקדתו.

bottom of page