top of page

תחומי התמחות משרד עורכי דין
פטפיטה מסטר ימר

דיני עבודה

ייעוץ, ייצוג וליווי של עובדים ומעסיקים, בין בהסדרת מערכת יחסי העבודה הפנימית (כגון, עריכת הסכמי עבודה), ובין בהליכים המתנהלים בפני בתי-הדין לעבודה.

ליטיגציה ויישוב סכסוכים

משרדנו מעניק ייצוג משפטי בפני כלל הערכאות והטריבונלים השיפוטיים והמעין-שיפוטיים, לרבות בהליכי גישור ובוררות, ובכלל זה ייצוג בפני גופים מינהליים שונים כגון רשויות מדינה, רגולטורים, ועדות וכיו"ב.

 

המשרד אף מעניק ייעוץ וייצוג בהליכי יישוב סכסוכים מחוץ לכותלי בית-המשפט תוך הקפדה עלמתן מענה מיטיב ומותאם ככל הניתן עם רצונותיו של הלקוח.

מקרקעין

ייעוץ, ייצוג וליווי קונים ומוכרים בעסקאות נדל"ן למגורים ולמסחר.

Anchor 1

עריכת ייפוי כוח מתמשך

ייפוי כוח מתמשך נועד לאפשר לבגיר בעודו עדיין צלול וכשיר משפטית, להסמיך אדם אחר שיטפל בענייניו לכשיגיע היום בו לא יהיה מסוגל לטפל בהם בעצמו.

 

עו"ד מסטר-ימר מוסמכת מטעם משרד המשפטים, לערוך ייפוי כח מתמשך ובעלת ניסיון מעשי בהפקתו והפקדתו.

דיני לשון הרע ופרטיות

ייצוג וניהול תביעות בגין הוצאת לשון הרע ופגיעה בפרטיות.

דיני ירושה ועיזבונות

עריכת צוואות, צווי ירושה, צווי קיום צוואה, התנגדות לצוואה,

המשרד מעניק ייצוג וליווי משפטי בהליכי המשפט הסבוכים המאפיינים תחום זה.

 

כל זאת ברגישות, יצירתיות ויסודיות תוך הקפדה על טובת הלקוח.

bottom of page